REKLAMAČNÍ ŘÁD » Záruka a záruční listy
Záruka a záruční listy

Dokument platný od 1.1. 2014.

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na www.reznickenoze.com, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na www.reznickenoze.com.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Hodí se vědět

• Záruční doba běží od převzetí zboží.

• Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy  zboží převzít.

• Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

• Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

 

Záruční list

• U některého zboží vám bude doručen i nevyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána na e-mail po doručení zboží).

• Záruční list vám rádi potvrdíme v naší prodejně, a to po předložení daňového dokladu či jeho kopie. Záruční list můžete samozřejmě také poslat poštou - spolu s číslem své objednávky nebo okopírovanou fakturou - na adresu:

Řezpof spol. s r.o.

Slovanská tř.19

326 00 Plzeň

Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).

• Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, protože zboží nevybalujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejdříve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.